Aandelenlease
Jaarrekeningen met uitleg
 
 
 

Zeer goedkope opties, verkopen als hele dure aandelen

Aandelen-opties, gecombineerd met lenen van aandelen


Je kunt een boek kopen in de boekwinkel, en je kunt een boek lenen in de bibliotheek.

Als je het boek koopt moet je de koopsom betalen, als je het boek leent betaal je geen koopsom.

Je kunt een aandeel kopen aan de beurs, en je kunt een aandeel lenen bij een aandelenbank.

Als je het aandeel koopt moet je de koopsom betalen, als je het aandeel leent betaal je geen koopsom.


Als geen koopsom is betaald, is een voor die aankoop bestemde lening dus niet gebruikt. Dan is er ook geen restschuld op een lening.


Snapt u ?

Lezen:


Artikel: Van een Pietje Bell Bank, een miljardenbedrog, en staatsdoofpotten .pdf


Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf


Interview in programma Cafe Weltschmerz:

https://youtu.be/0tepWp2NC4Y?t=5m39s


AANDELENLEASE

Wat gebeurde er achter de schermen ?


U dacht met geleend geld te beleggen in relatief dure aandelen. Zo was het aan u beloofd.

Achter de schermen deden de banken iets heel anders dan aan u beloofd. In gewoon Nederlands heet dat misleiden, strafrechtelijk heet dat oplichten.

In werkelijkheid belegde u met uw eigen geld in relatief goedkope aandelen-opties.

Hoe ging dat in zijn werk, zult u denken. Heel simpel.

Weet u nog? U betaalde ongeveer twee dagen voor de start van het lease-contract de eerste 'rente' en kosten. Of u betaalde alle 'rente' in een keer vooruit, met korting van 10%. En er was de eerste betaling als  'aflossing' op de 'lening'.

Het van u ontvangen geld aan 'rente', kosten en 'aflossing' - uw eigen geld  - gebruikten de banken om bij de start van het contract alleen een aandelen-koop-optie te kopen, niet de aandelen zelf.

Een koop-optie: Het recht - dus niet de plicht ! - om het aandeel desgewenst gedurende een afgesproken periode - WinstVerDriedubbelaar duurde 3 jaar - te mogen kopen voor de eerder afgesproken prijs.

Als de koersen dan stegen gedurende die afgesproken periode, kon de bank het aandeel voor de eerder afgesproken lagere koers kopen, en meteen voor de hogere koers verkopen: winst!

Die winst werd dan contant aan u uitgekeerd.

Als de koersen daalden hoefde de bank het aandeel niet te kopen.

Daarom de naam 'optie'. Een recht om eventueel te kopen, en geen plicht te kopen. Bij een koopoptie op een huis, hoeft u het huis toch ook niet te kopen?

Bij dalende koersen hebben de banken de aandelen dus niet gekocht. Dan kunnen ze ook niet met verlies zijn verkocht.

Restschulden op leningen zijn dus verzonnen door de banken.

De aandelen die in de kast lagen bij de banken met uw naam erop, die aandelen hebben de banken slechts geleend, niet gekocht. Die aandelen werden in-geleend van grote beleggers met heel veel aandelen in eigendom, zoals de pensioenfondsen.

De banken hadden die aandelen eerder al voor die grote beleggers in bewaring genomen. Die grote beleggers hebben ongeveer 500 miljoen AEX-aandelen bij de Labouchere-Dexia-groep en de Fortis-groep in bewaring gegeven. Die 500 miljoen aandelen lagen bij de start van de aandelenlease - rond het jaar 1991 - al in de kelder bij de banken in de (girale) kluis.

Legio Lease, Bank Labouchere en Dexia Bank hebben deze ingeleende aandelen gebruikt voor de aandelenleasecontracten.

Ook bij de Fortis-groep (Groeivermogen N.V.) zijn in-geleende aandelen gebruikt. De Fortis-groep bewaarde aandelen voor pensioenfondsen, en had daarnaast een paar hele grote eigen beleggingsfondsen, die hun AEX-aandelen in de kluis hadden liggen bij de Fortis-groep.

De op uw naam gestelde, feitelijk geleverde, feitelijk verworven aandelen zijn dus nooit aangekocht, maar enkel geleend.


EUMEDION Position_paper_securities_lending .pdf

Autoriteit (zeer grote) Fraudeurs Maskeren .pdf

Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank: Aandelen ingeleend en uitgeleend .pdf


Voor die van de pensioenfondsen en grote beleggingsfondsen in-geleende aandelen is in geen der gevallen een koopsom betaald. Enkel een zeer geringe inleen-vergoeding.

De pensioenfondsen bleven economisch eigenaar van alle aandelen. Koersverliezen kwamen dus voor rekening van de pensioenfondsen, niet voor rekening van de consumenten.

Toelichting in cijfers: de WinstVerdrieDubbelaar / Triple Effect, door Legio Lease en Bank Labouchere aangeboden vanaf februari 1998


  • papieren lening 30.000 met 12% rente per jaar, looptijd 3 jaar

  • te betalen 'rente' 3.600 per jaar x 3 is 10.800; indien in een keer vooruit betaald met 10% korting = 9.720
  • door bank in een keer ontvangen 'rente' 9.720
  • kosten driejarige calloptie 2.700, te betalen met de van de klant vooruit ontvangen 9.720
  • na aankoop 3 jaars calloptie (9.720 minus 2.700) 7.380 netto winst, zonder gebruik van de lening
  • lening van 30.000 niet gebruikt voor aankoop, en vervolgens op papier opnieuw uitlenen aan volgende aandelenleaseklant
  • eindeloos herhalen van dit trucje, 80% van verkochte overeenkomsten Aegon's Bank Labouchere was een WinstVerdrieDubbelaar


Leningen niet gebruikt, enkel uw eigen geld. Aandelen niet gekocht, dus niet met verlies verkocht. Restschuld op niet gebruikte lening onbestaanbaar.


"Plato has not omitted to notice this distinction, for he has said, “that wars are made to punish not only
oppression or robbery, but also fraud and deception.”


Gewenst: Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten bij van tussenpersoon en/of aanbieder overeenkomst  (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) verkregen advies af te sluiten: door de banken aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.


Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding


Volledig AFM rapport van 9 november 2006 hier:

AFM rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland november 2006. pdf

Concept AFM rapport van 28 september 2006 hier:

AFM concept rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank september 2006. pdfState-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government:

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/29-01-2007/uitspraak-dexia/

https://www.amazon.com/State-Corporate-Crime-Wrongdoing-Intersection-Government/dp/0813538890

Hier vindt u de jaarverslagen met de jaarrekeningen.

Kijk gerust eens rond.