Extreme geldontwaarding, door illegaal en wederrechtelijk aanzetten van de geldpersen vanaf december 2019: illegaal en wederrechtelijk roven van extreme hoeveelheden van de individuele eigendom 'koopkracht' die zit opgeslagen in iedere eenheid van onze Euro/Dollar, door extreem/absurd vergroten van de totale geldhoeveelheid met zo'n 20.000 miljard Euro/Dollar. Extreme en absurde geldontwaarding door geldpersen heeft als enig symptoom, extreem en absurd stijgen van de prijzen van alles. Niet spontaan, maar omdat een stel idioten dat heeft besloten zonder democratische toe- en instemming van Het Volk. Staatsmacht in handen van idioten, boeven en psychopaten. We zijn terug bij af: fascisme, maar heel grondig verhuld en verborgen: cryptofascisme dus. Staatsmacht als resultaat van een 'sociaal contract', die behoort enkel toe te komen aan mensen van karakter en fatsoen die een grondige opvoeding en vorming hebben doorlopen, met een adequaat functionerende intrapsychische, zelfcorrigerende empathische- en gewetensstructuur: De Morele Elite. De maatschappelijke (en vooral) politieke werkelijkheid is anders: een autocratische kleptocratie vermomd als democratische rechtsstaat, gerund door een psychisch defecte pseudo-elite aan de macht, geholpen door een leger aan hoogbegaafde, hoogopgeleide en hoog-ambitieuze psychopaten geïnfiltreerd in meerdere legale maatschappelijke structuren, waarbinnen de concentraties psychopaten opnieuw op een gevaarlijk -de mens en de menselijke (culturele) beschaving- ernstig ondermijnend en bedreigend niveau is geraakt. Met de (neo-) liberale stromingen (uit de kokers van die aartsconservatieve Amerikaanse/Engelse denktanks) als dominante factor: Neoliberalen veinzen dat ze Staatsmacht willen terugdringen uit het leven der bevolking met privatiseren van alle nutsbedrijven (dan kun je er winst uitpersen, die anders binnen de nutsfunctie wordt geherinvesteerd om de nutsfunctie te verbeteren en bestendigen!), maar stiekem willen de psychisch defecte (exemplaren der) neoliberalen die Staatsmacht juist misbruiken tot faciliteren en operationaliseren van hun criminele en andere streken, met steeds of meestal als motief zelf- of groepsverrijking. Een voorbeeld uit de praktijk, met extreme maatschappelijke schade en ellende tot gevolg. Wouter Cortenraad (1966) uit Borgharen - hij was vast en zeker op de lagere school al het slimste jongetje van de klas- was vanaf 1995 advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (Aegon-kantoor) en promovendus te Maastricht met zijn proefschrift 'The corporate Paradox', verdedigd op 08/12/99: Stelling 1: 'Een slechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede crimineel'. Daarna werd hij rechter met een smet (soort van "slechte politieagent') in het gerechtshof Amsterdam. Aldaar is Wouter C. actief en in bewuste en nauwe samenwerking met anderen (o.a. Docters van Leeuwen c.s., Ben Knüppe c.s., Jacob Cornegoor c.s., Edgar du Perron c.s.), betrokken geweest bij een van de extremere -State-Corporate-Crime - serie van extreme en zeer ernstige misdrijven, sinds WO II gepleegd tegen een aanzienlijk deel - zo'n 650.000 gezinnen - van de Nederlandse bevolking. Als raadsheer/rechter en intellectuele dader zette Wouter C. zijn handtekening onder de beschikking van 25 januari 2007 met kenmerk 'HOF AMSTERDAM VERKLAART DUISENBERG-REGELING VERBINDEND'. In die beschikking wordt in rechtsoverweging 6.13 subtiel maar arglistig gewisseld van het werkwoord kopen (van aandelen) naar het werkwoord verwerven (van aandelen), om bedrieglijk en arglistig te verhullen dat de daadwerkelijk door (Bank) Labouchere N.V. feitelijk verworven 350 miljoen girale aandelen verbintenisrechtelijk zijn gehuurd tegen betaling van huurpenningen, en dus niet goederenrechtelijk gekocht met een 14% rente per jaar girale lening, en dus de (economische) eigendom van de girale aandelen goederenrechtelijk niet juridisch geldig is geleverd en daarmee goederenrechtelijk niet juridisch geldig is overgedragen aan de afnemers, en dus de aldaar door Ben Knüppe als CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (oude Kempen & Co. N.V.) opgevoerde € 1,2 miljard aan restschulden op € 4,3 miljard aan girale leningen om meerdere redenen onbestaanbaar, bedrieglijk en vals. Criminelen ---  dat zijn mensen die misdrijven plegen --- met de witte boord en bef, die lichten de boel altijd of meestal op door een combinatie van -misbruik van kennisachterstand bij het argeloze volk, en -zeer arglistig en bedrieglijk samenwevend, misleidend gebruik van 'gewichtige' taal -- "samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen" in oud Nederlands, maar wel de strafrechtelijke definitie van het misdrijf 'oplichting' --. Bedenken, uitvoeren en (helpen) verhullen/witwassen: De extreme fraude der effectenlease, MACRO-economisch uitgelegd: Kopen in bulk van 250 miljoen nominale waarde, van buiten-de-beurs-om Aandelen-Call-Opties die speculeren op stijgen van aandelenkoersen, met gehuurde feitelijk verworven aandelen en obligaties, en op de achtergrond via de 'certificaten-zwendel' grootschalige en systematische, systemische, illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij door misbruik van het illegale en wederrechtelijke fenomeen van 'Fractional Reserve Lending', het fenomeen van door particuliere grootbanken -via een boekhoudkundig trucje op extreem grote schaal- vals-gemunt giraal geld uitlenen, met daarop vragen van rente/geldscheppingswinsten. Rente vragen op geld dat je helemaal niet hebt. Een fenomeen dat niet is gebaseerd op een wet in formele zin, het Nederlandse- of Europese volk - de demos- heeft daar nooit parlementaire toestemming voor gegeven, en aldus illegaal en wederrechtelijk. Zo'n € 5,5 miljard maatschappelijke schade bij het volk als resultaat van oplichting 'Knollen voor citroenen' in het groot. Bedacht, uitgevoerd en verborgen gehouden door het kwaadaardige, talentloze wittenboorden-ongedierte uit de bovenwereld, georganiseerd in wittenboorden-criminele-organisaties: Een belegging in aankoop van verbintenisrechtelijke aandelen-call-opties tot eventuele maar nog toekomstige aankoop van girale aandelen/obligaties (of cash-settlement (=gewoon gokken zoals de Lotto) met kostprijs 4% per jaar, die werd zo'n 1 miljoen keer bedrieglijk verkocht als een belegging in goederenrechtelijke aankoop van aandelen/obligaties, te betalen met een 14% lening, aldus met kostprijs 14% per jaar. Voor goederenrechtelijke kopen giraal aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin € 100 als koopsom nodig, voor verbintenisrechtelijke aanschaf of aankoop van een call-optie tot eventuele maar toekomstige aankoop van dat aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin maar € 4 als optiepremie nodig. Die € 4 optiepremie per jaar kon je makkelijk betalen met je eigen € 14 waarmee de 'rente' voor een jaar werd betaald, zonder gebruik van de girale lening en dan zonder BKR-registratie. Aldus met besparen van € 10 van je eigen geld, en zonder risico van koersverlies omdat aandelen niet zijn aangekocht, enkel gehuurd, met een optie om eventueel te kopen voor een vooraf afgesproken prijs. Waarom €100 lenen met jaarlijks betalen €14 rente, als je kunt volstaan met jaarlijks betalen van €4 optiepremie met je eigen € 14 aan geld, met dan besparen van € 10 per jaar?; en zonder risico's van koersdaling en dan restschulden. En met aanschaf / kopen van verbintenisrechtelijke aandelen/obligaties-Call-opties zijn koersverliezen onmogelijk, juist omdat geen aandelen/obligaties zijn gekocht. De Kempen & Co./Aegon-Dexia/Fortis-zwendel is heel simpel: de wél feitelijk verworven girale aandelen/obligaties zijn niet aangekocht, maar gehuurd, aldus zonder betalen van een (girale) geldsom als koopsom en dus zonder gebruik van de geheel fictieve, vasle girale lening. Gehuurde feitelijk verworven aandelen/obligaties, gecombineerd met kopen van 'look-back' callopties op die aandelen/obligaties, welke opties speculeren op stijgen van de koersen van de aandelen en obligaties. De effectenlease-fraude MICRO-economisch uitgelegd: De consument betaalde in 12 maandelijkse termijnen vooruit aan de bank € 14 'rente' op een foplening van € 100. De banken betaalden met die van de consument in 12 maanden bij vooruitbetaling ontvangen € 14 achter de schermen in twaalf termijnen € 4 'optiepremie + huurpenningen' aan een Investmentbank. Verschil van zo'n 10% kostprijs per jaar criminele buit door list en bedrog, en oplichting, en aansluitend zeer, zeer, zeer ernstig en extreem systeem-falen op meerdere niveaus. Zo'n 650.000 Nederlandse gezinnen (en de Nederlandse rechtsorde blabla) het slachtoffer. De bijbehorende +/- 350 miljoen (geleverde, geregistreerde, bijgeschreven en aldus 'feitelijk verworven' geleverde) girale aandelen waren gehuurd - dus niet gekocht en later met verlies verkocht - en lagen al in de (girale) Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) - kluis van de bank. De effecten-lease-banken hadden die +/- 350 miljoen girale aandelen in bewaring genomen voor JP Morgan (eerder eigenaar van Labouchere & Co. N.V. en Bank Morgan Labouchere N.V.) en enige andere grote beleggers zoals pensioenfondsen: U huurde dus uw eigen pensioen-aandelen. De fictieve girale leningen en fictieve restschulden bedrieglijk verzonnen en vals, maar toch geïnd. Dat laatste is wel de overtreffende trap van kwaadaardig en pervers, en goede grond voor actief en intensief norm-overdragend beleid en dito gesprekken! 31 december 2023 is een geschikte deadline voor voltooid rechtsherstel na zulke extreme, perverse misdrijven tegen de mensheid. Precies 20 jaren na verkopen van de laatste meuk. Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving. De zelfbenoemde 'elites' van Nederland zijn niet langer (of nooit geweest) de morele elites, met hun leger aan hulptroepen bestaande uit (hoog-)hoogbegaafde, hoog-theoretisch-opgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten binnen o.m. de accountancy, de advocatuur en - erger - geïnfiltreerd in de instituties der Staat der Nederlanden. De HordenMensch (en dan vooral de egocentrische, hedonistische hufters) heeft binnen onze open samenleving inmiddels de maatschappelijke macht, en de hoog-ambitieuze, hoog-intelligente, hoogopgeleide psychopaten - predatoren/roofdieren ! - onder hen doen het (meeste) vuile werk. Niets is zo gevaarlijk en schadelijk voor mens, samenleving en (culturele) beschaving, als een hoog-hoogbegaafde hoog-ambitieuze psychopaat/predator. En de exemplaren uit de meer volkse milieus zijn dan weer de overtreffende trap. De dierlijke instincten en driften (de diersoort mens homo sapiens is een der mensapen) zijn bij deze exemplaren niet gemitigeerd door een grondige opvoeding en vorming, en (daarmee) gesublimeerd naar -in humanistische inzichten gefundeerde- beschaving. De redactie heeft er een hoop voorbij zien komen, ook binnen de (Amsterdamse) advocatuur; het zit er vol mee. De VN zouden eens beleid moeten opstellen, hoe de genetische lijn der psychopathie te doen verdwijnen uit de allesomvattende menselijke genenpool, te beginnen binnen de instituties van diezelfde VN. Breed proactief bevolkingsonderzoek: iedereen van =/>12 jaar in de hersenscanner om te beoordelen of de hersendelen, waar het zelfcorrigerende morele/empathische geweten functioneert, wel oplichten in de scanner, waarna zo'n 1.000.000 ingezetenen (5 à 6 % van 18 miljoen) de aantekening "potentieel zeer groot, ernstig maatschappelijk gevaar; zeer waarschijnlijk psychopaat; blijven volgen en observeren". Met aansluitend een (dubbelblinde) IQ-test, waarna zo'n 3,5% van die 1.000.000 de volgende aantekening krijgt: "potentieel extreem gevaar voor mens en samenleving; (hoog)-hoogbegaafd en waarschijnlijk psychopaat; permanent blijven volgen en observeren door 'Taskforse Interventieteam-beheersbaar maken en houden maatschappelijk ondermijnende en rechtsorde schokkende georganiseerde misdaad door hoogbegaafde psychopaten in de wittenboorden-bovenwereld, meer het bijzonder binnen de publieke en private financiële sector met hulpersonen accountants en advocaten'. De wereldwijd ongeveer 500.000.000 psychopaten -waarvan 50.000.000 (hoog-)begaafde-, die zijn op dit moment het allergrootste gevaar voor (voortbestaan van) de menselijke soort en de humanistisch verankerde (culturele) beschaving. Er is een nieuwe -maar onzichtbare- vorm van wat vroeger fascisme heette aan de gang. Crypto-fascisme dat al rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is ontstaan en verder geëvolueerd naar zijn huidige vorm, vanaf het grondgebied van de (voorheen) Engelse koloniën in Amerika. Actueel april/mei 2023: Eindeloos illegaal en wederrechtelijk devalueren van ons geld door de girale geldpers (20.000 miljard EURO/Dollar erbij in 40 maanden) met alle historisch bekende gevaren van dien, en historisch ongeëvenaarde, omvangrijke, misleidende propaganda en Wag-the-dog-toneelstukken, om de zo goed- en lichtgelovige amorfe massa in de juiste richting te onnozelen en te houden: bang gemaakt en zoveel mogelijk vervreemd van zijn medemens door identitiaire politieke spelletjes, waarbij hele kleine, niet relevante, verschillen, extreem worden uitvergroot en opgeklopt tot hele grote (politieke) geschillen, enkel met het doel de mensen- en groepen binnen de samenleving tegen elkaar op te zetten en uit te spelen en daarmee af te leiden. Zodat de zeer omvangrijke uiterst criminele wittenboordenmaffia die Nederland rijk is, onzichtbaar kan doorgaan en vergroten, van hun corrupte, criminele en andere illegale en wederrechtelijke streken. Pseudo-elite, u bent dus gewaarschuwd, en thans aangemaand! Niccolò Machiavelli's boekse is niet enkel inspiratie voor de dominante groep binnen samenlevingen.

Als Dexia roept dat uw claims zijn verjaard, beroep u dan op de hierna te downloaden stuitings-brieven van de Vereniging Consument & Geldzaken aan Dexia Nederland B.V. van 2016 en 2021

1. Deurwaardersexploot 2016.pdf 

2. Aangetekende brief 2021.pdf

3. Foto enveloppe 2021.pdf 

4. Track & Trace 2021.pdf


Artikel 3:310 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid:


Een rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een bedongen boete verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, en in ieder geval door verloop van twintig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt of de boete opeisbaar is geworden.


De termijn van verjaring van twintig (20) jaren loopt vanaf de datum van de eindafrekening in uw zaak. Tel bij die datum van de eindafrekening 20 jaren op. Voor die laatste datum (eindafrekening + 20 jaar) moet een dagvaarding zijn uitgebracht, of moet een eis in reconventie zijn ingesteld door indiening bij de rechtbank.

Tot op de dag/datum van de eindafrekening heeft Aegon / Dexia jegens u onrechtmatig gehandeld en is Aegon / Dexia jegens u toerekenbaar tekortgekomen in de uitvoering van precontractuele, contractuele en wettelijke zorgplichten en rechtsplichten.

De termijn van verjaring van vijf (5) jaar loopt ook vanaf de datum van de eindafrekening, maar deze termijn moet steeds opnieuw en binnen die vijf jaar worden gestuit door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar Dexia Nederland B.V.


Vereniging Consument & Geldzaken heeft de verjaring gestuit  in 2016 en in 2021, voor en namens alle afnemers en hun eega's die de ongeveer 715.000 overeenkomsten effectenlease van Aegon's Legio Lease B.V. / Bank Labouchere N.V. hebben afgesloten.


Ook de extreme fraude, inclusief liegen en bedriegen tegen de rechter in de WCAM-procedure in de periode 2006-2007, heeft VC&G benoemd, en van de daaruit resulterende rechtsvorderingen de verjaring gestuit namens alle afnemers.


De Vereniging Consument & Geldzaken is bevoegd buitengerechtelijke verklaringen af te leggen, om daarmee collectief de verjaring te stuiten van alle aanspraken/claims van personen met gelijksoortige belangen als bedoeld in artikel 3:305a van het Nederlandse  Burgerlijk Wetboek, zo heeft de Hoge Raad in 2014 bepaald.

Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring van de bevoegdheid om de effectenleaseovereenkomst te vernietigen - artikel 1:89 Burgerlijk Wetboek - wegens ontbreken van toestemming van echtgenoot/geregistreerd partner als bedoeld in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek.

Ook nu kunt u -de consument- een beroep doen op deze stuiting van de verjaring door Vereniging Consument & Geldzaken.

U moet het dan wel bij een rechter naar voren brengen door te stellen dat de verjaring van uw vorderingen op Dexia Nederland B.V. is gestuit door de acties van Vereniging Consument & Geldzaken.

Dien bij de rechter dan ook als producties/ bewijsstukken in, de volgende brieven van Vereniging Consument & Geldzaken aan Dexia Nederland N.V. en aan Dexia Certificaten Nederland N.V.:


1.Deurwaardersexploot 10 maart 2016: Collectieve stuiting verjaring VCG vs Dexia.pdf

2.Aangetekende brief 14 januari 2021; Collectieve stuiting verjaring VCG vs. Dexia.pdf

3.Foto enveloppe Aangetekende brief 14 januari 2021 Collectieve stuiting verjaring VCG vs. Dexia.pdf

4. Track & Trace met handtekening 'Zending is bezorgd bij Dexia op 18 januari 2021 10.08 uur'.pdf