Extreme geldontwaarding, door illegaal en wederrechtelijk aanzetten van de geldpersen vanaf december 2019: illegaal en wederrechtelijk roven van extreme hoeveelheden van de individuele eigendom 'koopkracht' die zit opgeslagen in iedere eenheid van onze Euro/Dollar, door extreem/absurd vergroten van de totale geldhoeveelheid met zo'n 20.000 miljard Euro/Dollar. Extreme en absurde geldontwaarding door geldpersen heeft als enig symptoom, extreem en absurd stijgen van de prijzen van alles. Niet spontaan, maar omdat een stel idioten dat heeft besloten zonder democratische toe- en instemming van Het Volk. Staatsmacht in handen van idioten, boeven en psychopaten. We zijn terug bij af: fascisme, maar heel grondig verhuld en verborgen: cryptofascisme dus. Staatsmacht als resultaat van een 'sociaal contract', die behoort enkel toe te komen aan mensen van karakter en fatsoen die een grondige opvoeding en vorming hebben doorlopen, met een adequaat functionerende intrapsychische, zelfcorrigerende empathische- en gewetensstructuur: De Morele Elite. De maatschappelijke (en vooral) politieke werkelijkheid is anders: een autocratische kleptocratie vermomd als democratische rechtsstaat, gerund door een psychisch defecte pseudo-elite aan de macht, geholpen door een leger aan hoogbegaafde, hoogopgeleide en hoog-ambitieuze psychopaten geïnfiltreerd in meerdere legale maatschappelijke structuren, waarbinnen de concentraties psychopaten opnieuw op een gevaarlijk -de mens en de menselijke (culturele) beschaving- ernstig ondermijnend en bedreigend niveau is geraakt. Met de (neo-) liberale stromingen (uit de kokers van die aartsconservatieve Amerikaanse/Engelse denktanks) als dominante factor: Neoliberalen veinzen dat ze Staatsmacht willen terugdringen uit het leven der bevolking met privatiseren van alle nutsbedrijven (dan kun je er winst uitpersen, die anders binnen de nutsfunctie wordt geherinvesteerd om de nutsfunctie te verbeteren en bestendigen!), maar stiekem willen de psychisch defecte (exemplaren der) neoliberalen die Staatsmacht juist misbruiken tot faciliteren en operationaliseren van hun criminele en andere streken, met steeds of meestal als motief zelf- of groepsverrijking. Een voorbeeld uit de praktijk, met extreme maatschappelijke schade en ellende tot gevolg. Wouter Cortenraad (1966) uit Borgharen - hij was vast en zeker op de lagere school al het slimste jongetje van de klas- was vanaf 1995 advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (Aegon-kantoor) en promovendus te Maastricht met zijn proefschrift 'The corporate Paradox', verdedigd op 08/12/99: Stelling 1: 'Een slechte politieagent is een grotere bedreiging voor de rechtsstaat dan een goede crimineel'. Daarna werd hij rechter met een smet (soort van "slechte politieagent') in het gerechtshof Amsterdam. Aldaar is Wouter C. actief en in bewuste en nauwe samenwerking met anderen (o.a. Docters van Leeuwen c.s., Ben Knüppe c.s., Jacob Cornegoor c.s., Edgar du Perron c.s.), betrokken geweest bij een van de extremere -State-Corporate-Crime - serie van extreme en zeer ernstige misdrijven, sinds WO II gepleegd tegen een aanzienlijk deel - zo'n 650.000 gezinnen - van de Nederlandse bevolking. Als raadsheer/rechter en intellectuele dader zette Wouter C. zijn handtekening onder de beschikking van 25 januari 2007 met kenmerk 'HOF AMSTERDAM VERKLAART DUISENBERG-REGELING VERBINDEND'. In die beschikking wordt in rechtsoverweging 6.13 subtiel maar arglistig gewisseld van het werkwoord kopen (van aandelen) naar het werkwoord verwerven (van aandelen), om bedrieglijk en arglistig te verhullen dat de daadwerkelijk door (Bank) Labouchere N.V. feitelijk verworven 350 miljoen girale aandelen verbintenisrechtelijk zijn gehuurd tegen betaling van huurpenningen, en dus niet goederenrechtelijk gekocht met een 14% rente per jaar girale lening, en dus de (economische) eigendom van de girale aandelen goederenrechtelijk niet juridisch geldig is geleverd en daarmee goederenrechtelijk niet juridisch geldig is overgedragen aan de afnemers, en dus de aldaar door Ben Knüppe als CEO van Dexia Bank Nederland N.V. (oude Kempen & Co. N.V.) opgevoerde € 1,2 miljard aan restschulden op € 4,3 miljard aan girale leningen om meerdere redenen onbestaanbaar, bedrieglijk en vals. Criminelen ---  dat zijn mensen die misdrijven plegen --- met de witte boord en bef, die lichten de boel altijd of meestal op door een combinatie van -misbruik van kennisachterstand bij het argeloze volk, en -zeer arglistig en bedrieglijk samenwevend, misleidend gebruik van 'gewichtige' taal -- "samenweven van verdichtsels en listige kunstgrepen" in oud Nederlands, maar wel de strafrechtelijke definitie van het misdrijf 'oplichting' --. Bedenken, uitvoeren en (helpen) verhullen/witwassen: De extreme fraude der effectenlease, MACRO-economisch uitgelegd: Kopen in bulk van 250 miljoen nominale waarde, van buiten-de-beurs-om Aandelen-Call-Opties die speculeren op stijgen van aandelenkoersen, met gehuurde feitelijk verworven aandelen en obligaties, en op de achtergrond via de 'certificaten-zwendel' grootschalige en systematische, systemische, illegale en wederrechtelijke girale valsmunterij door misbruik van het illegale en wederrechtelijke fenomeen van 'Fractional Reserve Lending', het fenomeen van door particuliere grootbanken -via een boekhoudkundig trucje op extreem grote schaal- vals-gemunt giraal geld uitlenen, met daarop vragen van rente/geldscheppingswinsten. Rente vragen op geld dat je helemaal niet hebt. Een fenomeen dat niet is gebaseerd op een wet in formele zin, het Nederlandse- of Europese volk - de demos- heeft daar nooit parlementaire toestemming voor gegeven, en aldus illegaal en wederrechtelijk. Zo'n € 5,5 miljard maatschappelijke schade bij het volk als resultaat van oplichting 'Knollen voor citroenen' in het groot. Bedacht, uitgevoerd en verborgen gehouden door het kwaadaardige, talentloze wittenboorden-ongedierte uit de bovenwereld, georganiseerd in wittenboorden-criminele-organisaties: Een belegging in aankoop van verbintenisrechtelijke aandelen-call-opties tot eventuele maar nog toekomstige aankoop van girale aandelen/obligaties (of cash-settlement (=gewoon gokken zoals de Lotto) met kostprijs 4% per jaar, die werd zo'n 1 miljoen keer bedrieglijk verkocht als een belegging in goederenrechtelijke aankoop van aandelen/obligaties, te betalen met een 14% lening, aldus met kostprijs 14% per jaar. Voor goederenrechtelijke kopen giraal aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin € 100 als koopsom nodig, voor verbintenisrechtelijke aanschaf of aankoop van een call-optie tot eventuele maar toekomstige aankoop van dat aandeel / obligatie met koerswaarde € 100, daarvoor heb je aan het begin maar € 4 als optiepremie nodig. Die € 4 optiepremie per jaar kon je makkelijk betalen met je eigen € 14 waarmee de 'rente' voor een jaar werd betaald, zonder gebruik van de girale lening en dan zonder BKR-registratie. Aldus met besparen van € 10 van je eigen geld, en zonder risico van koersverlies omdat aandelen niet zijn aangekocht, enkel gehuurd, met een optie om eventueel te kopen voor een vooraf afgesproken prijs. Waarom €100 lenen met jaarlijks betalen €14 rente, als je kunt volstaan met jaarlijks betalen van €4 optiepremie met je eigen € 14 aan geld, met dan besparen van € 10 per jaar?; en zonder risico's van koersdaling en dan restschulden. En met aanschaf / kopen van verbintenisrechtelijke aandelen/obligaties-Call-opties zijn koersverliezen onmogelijk, juist omdat geen aandelen/obligaties zijn gekocht. De Kempen & Co./Aegon-Dexia/Fortis-zwendel is heel simpel: de wél feitelijk verworven girale aandelen/obligaties zijn niet aangekocht, maar gehuurd, aldus zonder betalen van een (girale) geldsom als koopsom en dus zonder gebruik van de geheel fictieve, vasle girale lening. Gehuurde feitelijk verworven aandelen/obligaties, gecombineerd met kopen van 'look-back' callopties op die aandelen/obligaties, welke opties speculeren op stijgen van de koersen van de aandelen en obligaties. De effectenlease-fraude MICRO-economisch uitgelegd: De consument betaalde in 12 maandelijkse termijnen vooruit aan de bank € 14 'rente' op een foplening van € 100. De banken betaalden met die van de consument in 12 maanden bij vooruitbetaling ontvangen € 14 achter de schermen in twaalf termijnen € 4 'optiepremie + huurpenningen' aan een Investmentbank. Verschil van zo'n 10% kostprijs per jaar criminele buit door list en bedrog, en oplichting, en aansluitend zeer, zeer, zeer ernstig en extreem systeem-falen op meerdere niveaus. Zo'n 650.000 Nederlandse gezinnen (en de Nederlandse rechtsorde blabla) het slachtoffer. De bijbehorende +/- 350 miljoen (geleverde, geregistreerde, bijgeschreven en aldus 'feitelijk verworven' geleverde) girale aandelen waren gehuurd - dus niet gekocht en later met verlies verkocht - en lagen al in de (girale) Wet Giraal Effectenverkeer (Wge) - kluis van de bank. De effecten-lease-banken hadden die +/- 350 miljoen girale aandelen in bewaring genomen voor JP Morgan (eerder eigenaar van Labouchere & Co. N.V. en Bank Morgan Labouchere N.V.) en enige andere grote beleggers zoals pensioenfondsen: U huurde dus uw eigen pensioen-aandelen. De fictieve girale leningen en fictieve restschulden bedrieglijk verzonnen en vals, maar toch geïnd. Dat laatste is wel de overtreffende trap van kwaadaardig en pervers, en goede grond voor actief en intensief norm-overdragend beleid en dito gesprekken! 31 december 2023 is een geschikte deadline voor voltooid rechtsherstel na zulke extreme, perverse misdrijven tegen de mensheid. Precies 20 jaren na verkopen van de laatste meuk. Te veel Fout Volk in de coulissen van onze beschaving. De zelfbenoemde 'elites' van Nederland zijn niet langer (of nooit geweest) de morele elites, met hun leger aan hulptroepen bestaande uit (hoog-)hoogbegaafde, hoog-theoretisch-opgeleide, hoog-ambitieuze psychopaten binnen o.m. de accountancy, de advocatuur en - erger - geïnfiltreerd in de instituties der Staat der Nederlanden. De HordenMensch (en dan vooral de egocentrische, hedonistische hufters) heeft binnen onze open samenleving inmiddels de maatschappelijke macht, en de hoog-ambitieuze, hoog-intelligente, hoogopgeleide psychopaten - predatoren/roofdieren ! - onder hen doen het (meeste) vuile werk. Niets is zo gevaarlijk en schadelijk voor mens, samenleving en (culturele) beschaving, als een hoog-hoogbegaafde hoog-ambitieuze psychopaat/predator. En de exemplaren uit de meer volkse milieus zijn dan weer de overtreffende trap. De dierlijke instincten en driften (de diersoort mens homo sapiens is een der mensapen) zijn bij deze exemplaren niet gemitigeerd door een grondige opvoeding en vorming, en (daarmee) gesublimeerd naar -in humanistische inzichten gefundeerde- beschaving. De redactie heeft er een hoop voorbij zien komen, ook binnen de (Amsterdamse) advocatuur; het zit er vol mee. De VN zouden eens beleid moeten opstellen, hoe de genetische lijn der psychopathie te doen verdwijnen uit de allesomvattende menselijke genenpool, te beginnen binnen de instituties van diezelfde VN. Breed proactief bevolkingsonderzoek: iedereen van =/>12 jaar in de hersenscanner om te beoordelen of de hersendelen, waar het zelfcorrigerende morele/empathische geweten functioneert, wel oplichten in de scanner, waarna zo'n 1.000.000 ingezetenen (5 à 6 % van 18 miljoen) de aantekening "potentieel zeer groot, ernstig maatschappelijk gevaar; zeer waarschijnlijk psychopaat; blijven volgen en observeren". Met aansluitend een (dubbelblinde) IQ-test, waarna zo'n 3,5% van die 1.000.000 de volgende aantekening krijgt: "potentieel extreem gevaar voor mens en samenleving; (hoog)-hoogbegaafd en waarschijnlijk psychopaat; permanent blijven volgen en observeren door 'Taskforse Interventieteam-beheersbaar maken en houden maatschappelijk ondermijnende en rechtsorde schokkende georganiseerde misdaad door hoogbegaafde psychopaten in de wittenboorden-bovenwereld, meer het bijzonder binnen de publieke en private financiële sector met hulpersonen accountants en advocaten'. De wereldwijd ongeveer 500.000.000 psychopaten -waarvan 50.000.000 (hoog-)begaafde-, die zijn op dit moment het allergrootste gevaar voor (voortbestaan van) de menselijke soort en de humanistisch verankerde (culturele) beschaving. Er is een nieuwe -maar onzichtbare- vorm van wat vroeger fascisme heette aan de gang. Crypto-fascisme dat al rond de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is ontstaan en verder geëvolueerd naar zijn huidige vorm, vanaf het grondgebied van de (voorheen) Engelse koloniën in Amerika. Actueel april/mei 2023: Eindeloos illegaal en wederrechtelijk devalueren van ons geld door de girale geldpers (20.000 miljard EURO/Dollar erbij in 40 maanden) met alle historisch bekende gevaren van dien, en historisch ongeëvenaarde, omvangrijke, misleidende propaganda en Wag-the-dog-toneelstukken, om de zo goed- en lichtgelovige amorfe massa in de juiste richting te onnozelen en te houden: bang gemaakt en zoveel mogelijk vervreemd van zijn medemens door identitiaire politieke spelletjes, waarbij hele kleine, niet relevante, verschillen, extreem worden uitvergroot en opgeklopt tot hele grote (politieke) geschillen, enkel met het doel de mensen- en groepen binnen de samenleving tegen elkaar op te zetten en uit te spelen en daarmee af te leiden. Zodat de zeer omvangrijke uiterst criminele wittenboordenmaffia die Nederland rijk is, onzichtbaar kan doorgaan en vergroten, van hun corrupte, criminele en andere illegale en wederrechtelijke streken. Pseudo-elite, u bent dus gewaarschuwd, en thans aangemaand! Niccolò Machiavelli's boekse is niet enkel inspiratie voor de dominante groep binnen samenlevingen.


De extreme systemische fraude bij de certificaten-lease, door zeer arglistig wederrechtelijk misbruik - girale valsmunterij - van het Publieke geldstelsel.


Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. gaf vanaf 1999 beleggings-certificaten uit, samen met een prospectus.pdf.

De Fortis-groep verkocht deze certificaat-producten aan particulieren / consumenten via dochteronderneming Groeivermogen N.V.

Fortis'Groeivermogen N.V. verstrekte op papier rentedragende leningen aan de consumenten, welke leningen werden gestort op een bankrekening van de certificaat-uitgevende instelling Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Volgens het prospectus zou Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., om aan de beleggingsverplichtingen jegens de kopers van de certificaten te kunnen voldoen, voor eigen rekening en risico AEX-certificaten / Indexopties en vastrentende waarden kopen, die dan op de vennootschappelijke balans van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. zouden moeten verschijnen.

Blijkens de vennootschappelijke jaarrekeningen 1999-2006.pdf zijn de vastrentende waarden nooit aangekocht.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. verkocht enkel een putoptie op vastrentende waarden en ontving daarvoor een optiepremie van de koper van die putoptie. Met die ontvangen optiepremie op de verkochte putoptie, kocht Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. vervolgens (via dochter Groeivermogen N.V.) een AEX-certificaat / Indexoptie die speculeert op de wijzigingen van een (samengestelde) aandelen-index.

De op het certificaat gestorte geldlening werd in het geheel niet gebruikt voor aankoop van de bij het prospectus beloofde beleggingen, en werd door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw rentedragende uitgeleend aan Groeivermogen N.V., die het op haar beurt opnieuw rentedragend uitleende aan de volgende consument.

De certificaten werden door bemiddeling van tussenpersoon Groeivermogen N.V. (onderdeel van de Fortis-groep) verkocht aan consumenten. 

Groeivermogen N.V. leende grote sommen geld van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., welk geleende geld Groeivermogen N.V. vervolgens gebruikte om op papier uit te lenen aan consumenten.

De consumenten storten deze rentedragende lening vervolgens op het certificaat, uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. Het geld was door storting op het certificaat terug bij Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., en rondgegaan.

Een zeer arglistige illegale, wederrechtelijke girale geldpers.

Wittenboorden-criminele-organisaties en door hebzucht gedreven criminalisering.

Fortis Bank Nederland (Holding) NV: Prospectussen AEX certificaten: met een geldstorting (de lening van Groeivermogen N.V.) beleggen in certificaten, die op hun beurt beleggen in indexopties en vastrentende waarden/obligaties; balansvervalsingen.pdf

Certificaten-lease: extreme systemische fraude of Girale Valsmunterij.

De illegale (girale) geldpers van de Fortis-groep

Fortis-groep was enig aandeelhouder van de groep waartoe Fortis Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. behoorden. Fortis-groep was ook enig aandeelhouder van de groep waartoe dochter Groeivermogen N.V. behoorde.

Concernverband onderneming Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. leende (1ste uitleen) grote sommen geld uit aan dochterbedrijf Groeivermogen N.V.. Beiden hadden een bankvergunning, dus deden aan illegale 'girale' geldschepping middels Fractional Reserve Lending.

Groeivermogen N.V. leende dat van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. geleende geld vervolgens uit aan consumenten. Namens die consumenten stortte Groeivermogen N.V. dat geld op het certificaat, uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Merk op, dat het geld dat Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. uitleende aan dochter Groeivermogen N.V., door storting op dat certificaat uitgegeven door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., terugkwam bij Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Het geld is in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. zou nu conform de bepalingen van het prospectus, behorende bij het certificaat, indexopties en obligaties moeten kopen met de 'storting' van geld op het certificaat, maar doet dat niet.

Hier wordt het pas goed (wittenboorden) crimineel.

Het geld wordt opnieuw (2de uitleen) door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. voor 97% - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans'  - uitgeleend aan dochter Groeivermogen N.V., die het op haar beurt opnieuw uitleent aan de volgende consumenten, met opnieuw storting op het certificaat, uitgegeven door moeder Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Het geld is voor een tweede maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. leent het ontvangen geld opnieuw (3de uitleen) voor 97% uit - 3% wordt toegevoegd aan het 'eigen vermogen op de balans' - aan Groeivermogen N.V. Groeivermogen N.V. leent het geld opnieuw uit aan de volgende consumenten, en stort het geld namens die consumenten opnieuw op een door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. uitgegeven certificaat.

Het geld is voor een derde maal in een cirkel rondgegaan, en terug bij af, en kan door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. opnieuw worden gebruikt.

Enzovoort.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. koopt geen obligaties, en koopt / sluit af enkel een Indexoptie die speculeert op stijging van (een deel van) de Index (AEX), waarvan de optiepremie werd betaald met een even daarvoor ontvangen optiepremie voor de even daarvoor door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. geschreven/verkocht putoptie op obligaties waarvoor de koper een optiepremie betaalde aan Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.

Een zelf-bedruipende en dus kostenneutrale beleggingsconstructie, met geheel ongebruikt laten van de storting op het certificaat, gefinancierd met de 14% "lening".

Beide optieovereenkomsten hebben (nagenoeg) dezelfde tegengestelde karakteristieken, en dezelfde prijs. De over en weer te betalen gelijkluidende optiepremies-geldstromen werd een swap, af te reken met gesloten beurzen.

Verkochte put en gekochte call werden door Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. afgesloten met een en dezelfde Investment Bank in hetzelfde contract, zodat Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. en de tegenpartij Investment Bank van die overeenkomst middels een swap van geldstromen met gesloten beurzen konden 'afrekenen'. Kostenneutraal, met volledig ongebruikt laten van het op het certificaat gestorte geldbedrag dat als rentedragende 'lening' ter beschikking was gesteld aan de consumenten.

De 'lening' gestort op het certificaat werd dus in het geheel niet gebruikt, en enkel rondgepompt, meermalen zelfs.

Zo'n 33 rondes, 100% - met steeds aftrek van die 3% storting in het eigen vermogen - tot 0%.

Door steeds toevoegen uit een andere bron van nieuw geld (b.v. de rente die Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. ontving van Groeivermogen N.V., die op haar beurt 'rente' ontving van de consumenten) kan binnen dit mechanisme en met deze communicerende vaten, de girale valsmunterij (geldschepping) eindeloos worden voortgezet en desgewenst worden uitgebouwd tot gigantische proporties.

Hoewel Fortis Bank Nederland N.V. en Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. jaarlijks een gezamenlijke geconsolideerde jaarrekening met jaarverslag publiceerden, dan toch wordt je wijzer door ook naar de in die geconsolideerde jaarrekening separaat toegevoegde vennootschappelijke balans van Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. te kijken, en te beoordelen of daar wel of geen obligaties op staan.

Immers, blijkens het prospectus zou Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. de aankoop van obligaties voor eigen rekening en risico doen, en dan moet het op die vennootschappelijke balans verschijnen.

Staan de obligaties er niet? Obligaties niet aangekocht.

En ze staan er niet in vermeld.

ABN AMRO Bank N.V., u is gefuseerd met de Nederlandse tak van de Fortis-groep, en heeft dus de effectenleasezwendel geërfd, inclusief latente aansprakelijkheden.