Aandelenlease, een miljardenbedrog
Zeer goedkope opties, verkopen als hele dure aandelen - Jaarrekeningen met uitleg
 
 
 

Uitleg van een miljardenzwendel.

Inzet van deze actie?

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' voor alle afnemers van effectenleaseproducten


1.

Lees het artikel van de Vereniging Consument & Geldzaken van september 2017 in het verenigingsblad De Financiële Consument:


Klik onderstaande link aan voor het hele verhaal (laden duurt even, groot bestand)


Van een Pietje Bell Bank, een Miljardenbedrog en Staatsdoofpotten.pdf


"Geen van hen deed ook maar de geringste poging te verhullen dat Bank Labouchere destijds in het geheel geen echte aandelen kocht voor haar aandelenleaseklanten, zoals contractueel beloofd aan die klanten. Allen meenden dat wat Bank Labouchere zo verhullend deed "normaal" was in de financiele sector."


AFM rapport 2006: Aandelen geleverd en verworven, maar zijn verworven aandelen aangekocht, of alleen maar geleend ? .pdf

Uittreksel jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank: Aandelen in-geleend en uit-geleend 1992-2009.pdf

Eumedion: Over het hoe en waarom - en gevaar - van in-lenen van aandelen_(securities_lending).pdf


Het bedrog in een notendop:

U dacht met geleend geld te beleggen in relatief dure aandelen, maar in werkelijkheid belegde u met uw eigen geld in relatief goedkope aandelen-opties.

Rond het jaar 1910 was effectenbank Labouchere, Oyens & Co een grote speler op de 'prolongatiemarkt', een toen belangrijk onderdeel van het Nederlandse financiële systeem. Kredieten met een looptijd van één maand, welke kredieten daarna stilzwijgend werd verlengd / geprolongeerd. Veelvuldig verstrekt voor buitengewoon speculatieve transacties: toen al kreeg Labouchere veel opdrachten aandelen en obligaties aan te kopen, en die aankoop te financieren met een door Labouchere te vertrekken krediet, waarvoor dan de zojuist aangekochte effecten als zekerheid in onderpand werden gehouden. (Bron: 'De Vergeten Bankencrisis', Lodewijk Petram, p. 23-24).

Ongeveer 80 jaar later werd dit oude verdienmodel opnieuw uit de kast gehaald onder de noemer 'effectenlease'.

Effectenlease was dus gewoon oude wijn in oude maar bedrieglijke zakken.

De aandelen zijn nooit aangekocht. De wel geleverde / verworven aandelen die in de kast lagen bij Bank Labouchere en Dexia Bank, die aandelen zijn geleend van pensioenfondsen, zonder betalen van een koopsom. Achter de schermen werden slechts aandelen-optie-overeenkomsten gesloten. De aandelenopties werden betaald met de van de consumenten (bij vooruitbetaling) ontvangen 'rente', kosten en 'aflossingen'; een sigaar uit uw eigen doos / spaarpot.

De banken leenden de 'lening' (slechts op papier) opnieuw uit aan de volgende klant.

Dat kon in het kader van wat wordt genoemd 'Fractional Reserve Banking', waarbij een bank geheel zelfstandig geld dat zij in kas heeft, in een veelvoud kan uitlenen door simpelweg elektronisch bijdrukken (=simpelweg bijschrijven in de computer) van geld, mits 3 a 8% van het totaal uitgeleende geld maar op de balans blijft staan als 'eigen vermogen'. De  gedachte daarachter,  is dat maar een klein deel van de mensen hun geld zal ophalen bij de bank, zodat de bank het meeste geld kan uitlenen. Maar in die context gaat de bank echter een stap verder, en leent 15 tot 33 meer geld uit, dan zij uberhaupt in kas heeft. De bank vangt dus rente, over geld dat echt is gestort, maar ook over geld dat de bank heeft verzonnen / elektronisch bijgedrukt. Vooral de rentemarge over dat verzonnen / elektronische bijgedrukte geld, daarbij kunnen buitengewoon grote vraagtekens worden gesteld. Waarom kunnen en mogen bepaalde particuliere aandeelhouders van bepaalde banken, met uitsluiting van andere maatschappelijke organisaties, geld verdienen aan geld dat ze helemaal niet hebben?

Wordt het tijd, om eens in beslotenheid met de Europese Commissie te gaan praten?

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_241_whistleblower_protection_en.pdf

Aandelen zijn nooit aangekocht, dus nooit met verlies verkocht. Leningen zijn nooit gebruikt. 'Restschulden' op die leningen zijn dus door de banken verzonnen, maar toch voor een groot deel geïncasseerd bij vele, vele consumenten. Sommigen daarvan betalen tot op de dag van vandaag af op die verzonnen rest-schulden tot wel EURO 40.000 (bij meerdere contracten op het slechts mogelijke tijdstip afgesloten).

Voor die klanten, die tot 1 januari 2001 de betaalde 'rente' (tot maximaal 60%) konden aftrekken van de Inkomsten Belasting, verzachtten de banken de zwendel, door het als aftrekbare 'rente' op een verzonnen 'lening' aan te prijzen en te verkopen. Ook de belastingdienst en dus de schatkist werden belazerd.

Boontje komt om zijn loontje, en is heel geduldig.


2.

Artikel van prof. Harry M. Kat uit het jaar 2000: 'OTC derivatives for retail investors':

http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/discussion/DP2000-11.pdf


pagina 26 van de pdf: uitleg van de kennisachterstand bij de consumenten (en daar kun je ge/misbruik van maken)

'Not many retail investors know enough about derivatives to figure out that they could replicate the payoff of product 2 by buying calls and selling puts, or replicate product 3 by simply buying call options in the listed market.'


pagina 36 van de pdf: Modus operadus en 'motief' van de banken:

'Technically, equity linked savings products are swaps. From a hedging perpsective, however, we can think of these products as leveraged purchases of forwards and/or options. Another angle appears when marketing equity linked savings products. Instead of presenting them as swaps or as leveraged purchases of forwards and/or options, they may also be presented as the leveraged purchase of stocks (with additional bells and whistles). Apart from making these products easier to explain to retail investors, depending on the fiscal environment, this may bring significant tax advantages as demonstrated by the case of the Netherlands.'


Algemeen inzicht:

"Generally speaking, it is much less expensive to create a speculative position using derivatives than by trading the underlying commodoty or financial asset. As a result, the potential returns are that much greater."


3.

Artikel van Cees Smit uit het jaar 2004: 'Nee, edelachtbare':

https://www.iex.nl/Column/17222/Nee-Edelachtbare.aspx


'Synthetische aandelen
Verplicht de rechter haar dan om ieder product afzonderlijk af te dekken met aandelen? Dat is belachelijk. Instellingen kunnen met opties prima synthetische aandelenposities creëren, die zich niet anders gedragen dan echte aandelen. Met  interbancaire transacties (zogenaamde over-the-counter opties) kunnen ze de risico's volledig afdekken. Moet u echt een huis kopen als u een optie neemt op een woning...?'

'Een call is een aandeel
Om de magistratuur alvast wat bij te spijkeren: een call optie met geld op een deposito (of het geld / de lening opnieuw uitlenen aan de volgende aandelenleaseklant, red.) is precies hetzelfde als het bezitten van een aandeel.'


4.

Met de lening aan de beurs aandelen aankopen?

Of met een klein deel van de van de klanten ontvangen betalingen wegens 'rente', kosten en 'aflossingen' een calloptie kopen, en het bedrag van de lening in zijn geheel op een deposito zetten, of de lening gewoon opnieuw uitlenen aan de volgende aandelenleaseklant ?!

Een uitleg: de WinstVerdrieDubbelaar, aangeboden vanaf februari 1998

  • papieren lening 30.000 met 12% rente per jaar, looptijd 3 jaar

  • te betalen 'rente' 3.600 per jaar x 3 is 10.800; indien in een keer vooruit betaald met 10% korting = 9.720
  • door bank in een keer ontvangen 'rente' 9.720
  • kosten driejarige calloptie 2.700, te betalen met de van de klant vooruit ontvangen 9.720
  • na aankoop 3 jaars calloptie (9.720 minus 2.700) 7.380 netto winst, zonder gebruik van de lening
  • lening van 30.000 niet gebruikt voor aankoop, en vervolgens op papier opnieuw uitlenen aan volgende aandelenleaseklant
  • eindeloos herhalen van dit trucje, 80% van verkochte overeenkomsten Aegon's Bank Labouchere was een WinstVerdrieDubbelaar


5.

Verder op deze internetsite o.m:

Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland, rapporten, instructievideo's etc.

Vanaf 1 juli 2018, het relevante informatiemateriaal van- en over de bij de effectenlease van de Fortis-groep betrokken rechtspersonen, inclusief jaarverslagen met jaarrekeningen met bijzondere inconsistenties.


6.

Inzet van deze actie?

Een neutraal 'Herstelkader Effectenlease' op grond van schenden professionele zorgplichten bij van tussenpersoon en/of aanbieder overeenkomst  (schriftelijk en/of (telefonisch) mondeling) verkregen advies af te sluiten: door de banken aan alle afnemers vergoeden van 100% van de schade.

Alle afnemers met schade !

Rechtspraak.nl - Arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016: 100% schadevergoeding


7.

Lezen:

 

AFM-rapport van november 2006, p. 19 en 41: Aandelen geleverd en verworven; maar zijn verworven aandelen gekocht en betaald, of enkel geleend van pensioenfondsen?


Uittreksel Jaarverslagen met Jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank jaren 1992 - 2009: verworven aandelen in-geleend van institutionele beleggers, en weer uit-geleend


8.

De bank verkoopt de consument op papier een dure rentedragend lening. De bank koopt geen aandelen zoals contractueel beloofd, maar leent stiekem de verworven aandelen van derden (institutionele beleggers zoals pensioenfondsen) zonder betalen van een koopsom - de lening wordt dus niet gebruikt, combineert dat met een derivaat aandelen-optie, en klaar is Jos S..

In 2006 onderzoekt de AFM, of feitelijk op effectenrekeningen van de bank bijgeschreven / geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen zijn aangekocht. De AFM stelt de levering - dat is de verplaatsing - en de aanwezigheid van feitelijk verworven aandelen vast, maar kan voorafgaande aankoop - met een geldstroom van koper naar verkoper - van de feitelijk bijgeschreven / geleverde en daarmee verworven aandelen niet vaststellen (p. 19 rapport AFM). Dat is vreemd.

Iemand stelt de AFM de vraag, of de feitelijk bijgeschreven / geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen zijn in-geleend van derden, en vervolgens weer zijn uit-geleend (p. 41 rapport AFM).

Alleen de vraag of verworven aandelen zijn uit-geleend wordt door de AFM beantwoord. De vraag of de feitelijk verworven aandelen zijn in-geleend wordt niet door de AFM beantwoord. Waarom niet?

De AFM heeft vastgesteld dat de verworven aandelen aanwezig zijn - in de kast liggen - bij Bank Labouchere en bij Dexia Bank. Maar hoe zijn die feitelijk verworven aandelen verkregen? Zijn de feitelijk verworven aandelen aangekocht, zoals wordt beweerd? Of zijn de verworven aandelen enkel geleend van institutionele beleggers? Voor het in-lenen van de feitelijk verworven aandelen geeft de inhoud van de jaarverslagen met jaarrekeningen bijzonder sterke aanwijzingen!

De AFM kan 1) de aankoop van de feitelijk verworven aandelen niet vaststellen, en de AFM wil 2) de vraag of de feitelijk verworven aandelen zijn in-geleend niet beantwoorden.

Filmpje:


Arthur D. v. L. (baas AFM op 9 november2006) in Nova:

'En we weten, dat het financiele systeem er niet bij gebaat is, als je belangrijke financiele instellingen laat omvallen. Dus, ...daar doen we ook wat aan'

(en dat werd een buitengewoon imponerend maar uiterst misleidend rapport)


9.

Stond Gekke Henkie mee te denken in de raadkamer van het gerechtshof Amsterdam ?

Immers, de te beantwoorden vraag is niet, of de op effectenrekeningen feitelijk bijgeschreven, feitelijk geleverde en daarmee feitelijk verworven aandelen aanwezig zijn, maar of de feitelijk bijgeschreven, feitelijk geleverde en daarmee feitelijk verworven aanwezige aandelen (juridisch) zijn aangekocht, met verplaatsen van een koopsom - dat zou dan de lening zijn - van de bank naar de verkoper van de aandelen.

AFM-rapport: pagina's 19 en 41.pdf


Je kunt een boek kopen in een boekwinkel, en je kunt een boek lenen bij de bibliotheek. Als je het boek koopt, moet je de koopsom betalen. Als je het boek leent, betaal je geen koopsom.

Je kunt een aandeel kopen aan de beurs, en je kunt een aandeel lenen van een ander via een aandelenbank. Als je het aandeel koopt, moet je de koopsom betalen. Als je het aandeel leent, betaal je geen koopsom.

Als de bank het aandeel leent (om later weer terug te geven), en aan jou (af)levert, en dan toch zegt dat hij het aandeel heeft aangekocht en de lening heeft gebruikt en uitbetaald aan de verkoper van het aandeel, dan is dat in fatsoenlijk Nederland gewoon civielrechtelijk bedrog en strafrechtelijke criminele oplichting. Dat het om meerdere bekende banken gaat, met 'nette' mensen aan het roer, en dat ongeveer 9 miljard gulden is ontvreemd van de bevolking, maakt dat allemaal niet anders.


Het gerechtshof Amsterdam gebruikt bij zijn - hieronder via een link op te roepen - uitspraak van 25 januari 2007 (de Redelijk en Algemeen verbindend - verklaring van de WCAM-Duisenbergovereenkomst) de woorden 'verwerven van aandelen' in plaats van de woorden 'aankopen van aandelen'. Dat doet het gerechtshof, om met gebruik van dat woord 'verwerven', te helpen verhullen, dat de AFM slechts de (af)levering- en niet de aankoop van de feitelijk verworven aandelen heeft vastgesteld.

De meeste mensen realiseren zich niet, dat de woorden (juridisch) 'kopen' en (feitelijk) 'verwerven' niet dezelfde betekenis hebben.

Lees paragraaf nr. 6.13 van navolgende uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van 25 januari 2007. In regel 2 van die paragraaf  spreekt dat gerechtshof nog over 'aangekocht en behouden'. Vanaf regel 7 spreekt dat gerechtshof enkel nog van 'verworven en behouden' en 'de feitelijke verwerving en het daarop volgende behoud'.


Rechtspraak.nl - Gerechtshof Amsterdam uitspraak 25 januari 2007: Algemeen verbindend verklaring WCAM/Duisenberg-overeenkomst


Misleiden met woorden en retorische trucs, daar zijn (niet-integere en vaak criminele) juristen heel goed in. Immers, met aanwezigheid van feitelijk geleverde en feitelijk verworven aandelen, toon je geen voorafgaande juridische aankoop aan van die geleverde en verworven aandelen. Een oorzaak (juridische aankoop van aandelen) kun je niet afleiden uit het gevolg (feitelijke levering en feitelijke verwerving van aandelen).


De logische drogredenering van 'bevestiging van de consequens':

Als p, dan q

q

Daarom p

Alle (juridisch) aangekocht aandelen worden (feitelijk) geleverd en feitelijk verworven; het aandeel is (feitelijk) geleverd en feitelijk verworven en daarom is het aandeel (juridisch) aangekocht.

Deze redenering is een drogredenering.

Immers, er zijn legio (lease) andere redenen waarom aandelen feitelijk worden geleverd, en aldus feitelijk worden verworven. Ook (juridisch) ingeleende aandelen worden na sluiten van de leenovereenkomst (feitelijk) geleverd en aldus (feitelijk) verworven, maar een met een lening te financieren koopsom wordt bij lenen niet betaald. Als u een kopje suiker leent bij uw buurman (om dat kopje suiker later terug te geven), betaalt u toch ook geen koopsom. Snapt u 'm ?


10.

Crimineel arglistig wisselen van het woord 'aankopen' naar het woord 'verwerven'. Om daarmee te helpen verhullen, dat de (feitelijk) verworven aandelen niet (juridisch) zijn aangekocht, maar de (feitelijk) verworven aandelen enkel (juridisch) zijn geleend van institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen.

Het helpen verhullen van een miljardenzwendel van criminelen met de witte boord en met de witte bef.

Onder de drie rechters die deze uitspraak hebben gedaan, is ex -Loeff Claeys Verbeke advocaat van Aegon Wouter Cortenraad. Wie op welk ministerie heeft deze meneer Cortenraad voorgedragen voor benoeming door het staatshoofd?


11.

Welke kongsi zit achter deze corrupte criminele streken ?

Dat moet eens met het vergrootglas en de microscoop worden uitgezocht. Een short-list is snel gemaakt: Jos S., Gerrit Z., Arthur D., Wouter C., Jurjen L., Ben K., Leo S., Jacob C., Patrique O. en een of meer ambtenaren op een of meer ministeries.

Lieden die samenwerken om ongeveer 9 miljard gulden (ongeveer 4 miljard euro) te ontvreemden van het volk, dat zijn gewoon criminelen. Hoe chique en/of geweldig ze zichzelf ook vinden, het zijn en blijven gewoon ordinaire criminelen.


12.

Vooral aanspraak maken op- en daadwerkelijk binnen en buiten rechte innen van verzonnen 'restschulden' op nooit gebruikte 'leningen', kan en moet worden geduid als een zeer ernstig perfide misdrijf tegen de Nederlandse bevolking, gepleegd door buitengewoon kwaadaardig perfide rechtsstaat ondermijnend crimineel gespuis.

Er zijn immers geen aandelen aangekocht (enkel ingeleend), dan kunnen die aandelen ook niet met verlies zijn verkocht.

Denkt u daar maar eens goed over na.


13.

Wat Joris Luijendijk constateert in zijn boek 'Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers', geldt voor een veel groter deel van onze 'beschaving', inclusief de overheid op verschillende niveaus, ook het hoogste. Overigens, amoreel is immoreel.


Aandelen die zijn geleend van institutionele beleggers / pensioenfondsen, daarvoor is geen - met een lening te financieren - koopsom betaald.

Lening niet gebruikt voor aankoop van aandelen? Geen openstaande lening.

Dan ook geen resterende schuld op een lening !


14.

Onder 'Wie zijn wij?' en 'Daders' een verdere uitleg en toelichting, met op te roepen jaarverslagen met jaarrekeningen Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland.


15.

Volledig AFM rapport van 9 november 2006 hier:

AFM rapport Aegon's Bank Labouchere en Dexia Bank Nederland.pdf  


16.

Kijken:

Uitleg Video: 'Short selling': aandelen verkopen aan 650.000 consumenten die je zelf (nog) niet hebt aangekocht maar enkel geleend van derden, zonder (!) betalen van een met een lening te betalen aankoopsom


17.

Algemeen inzicht:

"Generally speaking, it is much less expensive to create a speculative position using derivatives than by trading the underlying commodoty or financial asset. As a result, the potential returns are that much greater."

Boek: Derivatives Demystified .pdf

Hier vindt u de laatste informatie over ons.

Kijk gerust eens rond.

Op deze internetsite zijn uittreksels uit de jaarrekeningen van (Bank) Labouchere, Dexia Bank en Fortis Bank Nederland (Holding), thans door fusie ABN AMRO, te vinden.