Gehuurde feitelijk verworven girale aandelen met zo'n 235 tranches van hedge-bulk-aandelenopties met een nominale waarde van zo'n 250 miljoen Gulden, met een Investment Bank als tegenpartij. De optiepremies en de huur voor de girale aandelen door de bank aan de aandelen-verhuurder betaald, met i) een op een geschreven/verkochte putoptie ontvangen optiepremie, desnoods aangevuld met ii) een deel van de van zo'n 650.000 gezinnen bij vooruitbetaling ontvangen 'rente' en 'aflossing'. Omdat de girale aandelen zijn gehuurd en niet gekocht is geen koopsom betaald. Omdat de aandelen niet zijn aangekocht, zijn ze later niet met verlies verkocht. Omdat geen koopsom is betaald is de papieren girale lening niet gebruikt. Omdat de papieren girale lening niet is gebruikt, is de gepretendeerde restschuld op die lening vals en fictief, en resultaat van bedrog. Grootschalige Wederrechtelijke Girale Valsmunterij wegens afwezigheid van een wet als bedoeld in art. 106 Grondwet: 'De wet regelt het geldstelsel'. Een serie uitzonderlijk ernstige en kwaadaardige misdrijven tegen een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, inclusief corrupte, criminele collusie. Rechtsherstel !


Documenten Sprintplan van aanbieder Aegon Bank N.V., met daaraan gekoppeld het beleggingsfonds Aegon Garantiefonds

Met geleend geld beleggen in een garantiebelegging is absurd.

8% rente per jaar betalen op een lening, om 4% rente per jaar te ontvangen op een aangekochte obligatie = vastrentende waarde. Daarom zijn ze nooit aangeschaft.

De 1,69 miljard EURO die zogenaamd in het Garantiefonds was gestort, was geheel fictief en op papier bedrieglijk giraal verzonnen.

De "Garantie" bij het Sprintplan was - blijkens de inhoud van de jaarrekeningen van Sprintplan-aanbieder Aegon Bank N.V. een 'afgesplitste' in het Sprintplan besloten liggende verkochte putoptie.pdf op obligaties.

Verkopen van een putoptie kost Aegon Bank N.V. geen geld, maar levert Aegon Bank juist geld op, doordat de koper van de putoptie een optiepremie betaalt aan Aegon Bank.

Met die ontvangen optiepremie vervolgens, betaalt Aegon Bank een optiepremie op de aangekochte Indexopties.

Beide optieovereenkomsten waren met dezelfde tegenpartij, afgesproken in hetzelfde contract. De geldstromen over en weer waren ongeveer gelijk en werd een swap van kasstromen, af te rekenen met gesloten beurzen.

Welkom in sprookjesland van https://youtu.be/Factional Reserve Lending scam


Documentatie:

Zo werkt een Garantiefonds, zo werkt een klikfonds.pdf

Sprintplan: Prospectus 1999 en Financiele Bijsluiter 2002 .pdf - Indexopties en Obligaties

Sprintplan:  Aegon Garantiefonds extractenjaarrekeningen.pdf - Enkel Indexopties, geen Obligaties

Rechtszaak VC&G tegen Aegon Bank, Processtuk van Aegon Bank ingediend door Allen & Overy.pdf

Assistent-professor dr. G.J.M. Braam, registeraccountant: Rapportage Aegon Garantiefonds.pdf

waarin het bedrieglijk misleiden van de rechter door Aegon Bank en door de advocaten van Allen & Overy nader wordt uitgelegd op pagina 7 en 8 van het rapport, paragraaf 3 met voetnoot 3:

"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden.".

Prof. dr. Derksen: Rapportage Sprintplan.pdf


Blijkens de jaarrekeningen van Aegon Bank, is de Sprintplan / Garantiefonds - Garantiebelegging een geschreven/verkochte put-optie op Obligaties. Die kost geen geld, maar levert geld op.... Met die opbrengst / dat geld werd een Indexoptie aangeschaft, zodat de Sprintplan-lening geheel ongebruikt bleef, geheel fictief was, en bedrieglijk. Immers, dit was vanaf aanvang de bedoeling van types als Jos S. uit Raalte, geboren 1949.

Aegon Bank jaarverslagen 2005-2008.pdfEn wat deed de Fortis-groep met Groeivermogen N.V.?

Fortis Prospectussen certificaten: Opties, en Vastrentende waarden die niet in de jaarrekeningen staan.pdf